Strona główna
mapa serwisu kanały RSS polityka prywatności

Polski Związek Stowarzyszeń Polskiej Sztuki Walki
Signum Polonicum (Polski Związek Signum Polonicum)

EGZAMINY SZKOLENIOWE

Strona główna » Szkolenia » EGZAMINY SZKOLENIOWE

wielkość tekstu:A | A | A

EGZAMINY NA STOPNIE SZKOLENIOWE

W polskiej sztuce walki Signum Polonicum stopnie szkoleniowe uzyskuje się wyłącznie w drodze egzaminu.

Każdego zdającego obowiązuje niżej podana "droga egzaminacyjna":

1/ przygotowanie do egzaminu pod okiem swojego instruktora klubowego.

2/ po przygotowaniu, instruktor klubowy zgłasza kandydata do konsultanta, którym musi być
odpowiednia osoba-instruktor z innego klubu.

3/ Konsultant podejmuje decyzję o dopuszczeniu ćwiczącego do egzaminu.

4/ Decyzje o dopuszczeniu kandydata do egzaminu zgłasza konsultant (lub instruktor klubowy) do

Zarządu Głównego Związku, który wyznacza egzaminatora oraz datę i miejsce egzaminu.

Egzaminatorem nie może być osoba z tego samego klubu, z którego pochodzi egzaminowany.

5/ Egzaminator przeprowadza egzamin.

6/ Z egzaminu sporządzany jest protokół, który egzaminator składa w Zarządzie Głównym Związku

wnioskując (jeżeli egzamin został zdany) o nadanie stopnia szkoleniowego lub proponuje termin

dodatkowy, gdy egzamin wymaga powtórzenia.

7/ Zarząd Główny Związku, po akceptacji Twórcy Signum Polonicum nadaje stopień szkoleniowy,

chyba że przepisy związkowe będą stanowić  inaczej.

8/ Uzyskany stopień szkoleniowy zostaje potwierdzony nadanym dyplomem i wpisem do rejestru

nadanych stopni szkoleniowych.

 

Poniżej do pobrania: druk protokołu egzaminacyjnego.


 

Strona główna Drukuj dokument
Galeria zdjęć
Ilość zdjęć: 152
dalej

SIGNUM POLONICUM
42-400 Zawiercie, ul. Paderewskiego 51
e-mail: signum@signum-polonicum.com.pl

Signum Polonicum