Kim jesteśmy

Strona główna » O nas » Kim jesteśmy

wielkość tekstu:A | A | A

Polska Sztuka Walki SIGNUM POLONICUM rozwijana jest i propagowana w Klubie Miłośników Dawnego Oręża Polskiego i Sztuki Walki tym Orężem Signum Polonicum w Zawierciu, który do dnia 16 stycznia 2019 r. pełnił rolę Centralnego Ośrodka Szkolenia Polskiej Sztuki Walki Signum Polonicum.

Od dnia 16 stycznia 2019 r. rolę Centralnego Ośrodka przejął Polski Związek Stowarzyszeń Polskiej Sztuki Walki Signum Polonicum z siedzibą w Zawierciu.

W ramach Związku zrzeszone są Kluby:

1/ Klub Signum Polonicum w Zawierciu - Macierz
2/ Klub Signum Polonicum w Łodzi
3/ Klub Signum Polonicum w Pińczowie
4/ Klub Signum Polonicum w Bydgoszczy
5/ Klub Signum Polonicum w Ksawerowie
6/ Klub Signum Polonicum w Katowicach
7/ Klub Signum Polonicum w Kątach Wrocławskich

Poza tym zajęcia Signum Polonicum prowadzą:

8/ Przedstawicielstwo w Poznaniu
9/ Przedstawicielstwo w Krakowie

Wszystkie Kluby i Przedstawicielstwa realizują wspólny cel statutowy jakim jest rozwijanie i propagowanie polskiej sztuki walki Signum Polonicum, polskich tradycji orężnych i polskiej kultury narodowej w tym zakresie.

Podstawową formą realizacji tego celu są zajęcia szkoleniowe i treningowe z członkami w/w Klubów jak również szkolenie kadry instruktorskiej, prowadzenie szerokich studiów teoretycznych i praktycznych, poszukiwania źródeł wiedzy w tym zakresie, kultywowanie rocznic historycznych, peregrynacje do miejsc związanych z chwałą oręża polskiego, popularyzację wiedzy historycznej w tym zakresie, organizację własnych lub udział w organizowanych inscenizacjach historycznych, opracowywanie publikacji i udostępnianie wiedzy w tym zakresie.
Naszym głównym celem jest to, by polska sztuka walki była kultywowana przez nasze pokolenia jako pełna honoru spuścizna po naszych przodkach,  jako źródło wiedzy i siły ducha dla polskiego społeczeństwa i wszystkich tych, którzy widzą w naszym dorobku historycznym źródło siły i potęgi a zarazem szlachetności państwa polskiego.

SIGNUM POLONICUM to łacińska nazwa w tłumaczeniu oznaczająca „Znak Polski" . Nazwa stworzona na określenie polskiej sztuki walki, której twórcą (również autorem tej nazwy) jest Zbigniew Sawicki. Nazwa ma sugerować, że w sztukach walki polska ma swoje tradycje i swoją sztukę walki, do której Signum Polonicum m.in. zalicza:

1/ staropolską szermierkę szablową
2/ staropolską szermierkę palcatami
3/ walkę polską lancą
4/ walkę polską kosą bojową
5/ walkę z użyciem konia bojowego


 

Strona główna Drukuj dokument
Galeria zdjęć
Ilość zdjęć: 131
dalej

SIGNUM POLONICUM
42-400 Zawiercie, ul. Paderewskiego 51
e-mail: signum@signum-polonicum.com.pl

Signum Polonicum