Strona główna
mapa serwisu kanały RSS polityka prywatności

Polski Związek Stowarzyszeń Polskiej Sztuki Walki
Signum Polonicum (Polski Związek Signum Polonicum)

RODO_Pińczów

Strona główna » Kluby » Klub Signum Polonicum w Pińczowie » RODO_Pińczów

wielkość tekstu:A | A | A

RODO Klubu w Pińczowie

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pińczowski Klub Polskiej Sztuki Walki Signum Polonicum, (w skrócie Klub Signum Polonicum) adres: 28-400 Pińczów, ul. Nowy Świat 26/59, wpisany do rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000328018, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach.

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Klubie Signum Polonicum w Pińczowie możliwy jest pod adresem email kudusik@poczta.onet.pl   

3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w zakresie danych osobowych i wizerunku na potrzeby realizacji działalności statutowej Klubu Signum Polonicum, w tym m.in. w publikacjach własnych, instrukcjach, filmach, sprawozdaniach, szkoleniach, warsztatach, seminariach, uczestniczeniu w imprezach historycznych, okolicznościowych i promujących polską sztukę walki Signum Polonicum. Na naszych stronach internetowych (www.signum-polonicum.com.pl) i portalach społecznościowych, oraz plakatach, okładkach, znaczkach itp. środkach reklamowych.

4. Pani/Pana dane będą przechowywane przez cały czas trwania członkostwa w Klubie Signum Polonicum. Z chwila utraty członkostwa (bez względu na powód), Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres 1 roku, a następnie zostaną zniszczone. Przegląd i niszczenie danych odbywa się zawsze w miesiącu styczniu za rok ubiegły.

5. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, prawo do wniesienia sprzeciwu lub ograniczenia wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

6. Pani/Pana dane będą udostępnianie innym podmiotom oraz będą transferowane do kraju trzeciego lub organizacji międzynarodowej, tylko wówczas, gdy Pani/Pan będą uczestnikami lub reprezentantami Klubu w imprezach zewnętrznych (krajowych lub zagranicznych), lub gdy zostaną wybrani do reprezentowania Klubu w organizacjach zewnętrznych (krajowych lub międzynarodowych).

7. Informujemy o prawie do wniesienia skargi do UODO (Urząd Ochrony Danych Osobowych), gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016.

8. Podanie danych osobowych przez Panią/Pana na potrzeby realizacji celów statutowych polskiej sztuki walki Signum Polonicum oraz spełnienia warunków członkowskich jest obligatoryjne i wynika to z  przepisów statutowych Klubu.

9. Niniejsze postanowienia obowiązują wszystkie Kluby polskiej sztuki walki Signum Polonicum działające w ramach Centralnego Ośrodka Szkolenia Polskiej Sztuki Walki Signum Polonicum z siedzibą w Zawierciu.

Strona główna Drukuj dokument
Galeria zdjęć
Ilość zdjęć: 152
dalej

SIGNUM POLONICUM
42-400 Zawiercie, ul. Paderewskiego 51
e-mail: signum@signum-polonicum.com.pl

Signum Polonicum