Strona główna
mapa serwisu kanały RSS polityka prywatności

Polski Związek Stowarzyszeń Polskiej Sztuki Walki
Signum Polonicum (Polski Związek Signum Polonicum)

Wsparcie finansowe naszej działalności/ Financial support for our activity

Strona główna » O nas » Wsparcie finansowe naszej działalności/ Financial support for our activity

wielkość tekstu:A | A | A

Wsparcie finansowe naszej działalności/
Financial support for our activity

Jesteśmy organizacja non-profit, którą można wspierać finansowo. Wszystkie dotacje i darowizny przeznaczamy na realizacje celów statutowych. Nie prowadzimy zatrudnienia, a całą działalność wykonujemy społecznie bo to lubimy i traktujemy jako nasz wkład w odzyskiwanie, kultywowanie i kontynuowanie naszych tradycji orężnych, historycznych, patriotycznych, niepodległościowych i chrześcijańskich. Również jako Polski wkład w światowe dziedzictwo sportów i sztuk walki.

Wsparcie finansowe naszej działalności mogą dokonywać osoby fizyczne, prawne, instytucje, organizacje, stowarzyszenia, zakłady pracy itp. Wszyscy ludzie dobrej woli, którzy uważają naszą działalność za ważną, pożyteczną i wartą wsparcia.

We are a non-profit organization that can be financially supported. All donations and donations are for the purpose of statutory purposes. We do not work and we do all our social activities because we like and treat it as our contribution to the recovery, cultivation and continuation of our armed, historical, patriotic, independent and Christian traditions. Also as a Polish contribution to the global legacy of sports and martial arts.

The financial support of our activities can be made by natural persons, legal entities, institutions, organizations, associations, factories, etc. All people of good will who consider our business to be important, useful and worth supporting.

Wesprzeć nas można dowolna kwotą wpłacając na nasze konto:

You can support us with any amount by depositing into our account:

1/ dla wpłat złotówkowych: ING Bank Śląski  Nr 09 1050 1591 1000 0023 0253 2599        

z dopiskiem – Działalność statutowa

2/ dla wpłat w innych walutach/ for deposits in other currencies:   

No. IBAN:  PL   09 1050 1591 1000 0023 0253 2599              

with inscription - Statutory activity

Kod BIC Swift: INGBPLPW

Bank Address:
PING Bank Śląski SA
Sokolska 34 40-086 Katowice

Serdecznie dziękujemy za wsparcie/ We sincerely thank you for your support


 

 

 

Strona główna Drukuj dokument
Galeria zdjęć
Ilość zdjęć: 152
dalej

SIGNUM POLONICUM
42-400 Zawiercie, ul. Paderewskiego 51
e-mail: signum@signum-polonicum.com.pl

Signum Polonicum